ส.ค. 03

ผลการเรียนดี รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการเรียนดี รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

ประจำปีการศึกษา 2560

 

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.1_60

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.2_60

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.4_60

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.5_60

มี.ค. 06

ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา    ฝ่ายบริหารวิชาการ

 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560

Continue reading

มี.ค. 01

ดาวน์โหลดไฟล์ กิจกรรมเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ลดเวลาเรียน-ภาคเรียนที่-2_2560

 

ก.พ. 22

ภาพกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

Suanboon Education Road 2018

“เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านส่วนบุญ ก้าวไกลสู่สากล”

22 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading