สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

Continue reading

SBY 6 STEPS

 download >> 6-STEPs-MODEL

download >>แบบฟอร์ม-แผนการจัดการเรียนรู้-6-STEPs

 

 

 

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน<<

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และนายประสิทธิ์ ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คนใหม่ โดยมีประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวอภิชญา ผลกล่ำ เป็นตัวแทนนักเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ หน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ผลการเรียนดี รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการเรียนดี รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

ประจำปีการศึกษา 2560

 

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.1_60

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.2_60

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.4_60

>> เกรดเฉลี่ยรายปีม.5_60

ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา    ฝ่ายบริหารวิชาการ

 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560

Continue reading

ดาวน์โหลดไฟล์ กิจกรรมเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ลดเวลาเรียน-ภาคเรียนที่-2_2560

 

ภาพกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

Suanboon Education Road 2018

“เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านส่วนบุญ ก้าวไกลสู่สากล”

22 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading