ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

  • รองผู้อำนวยการ ขุนหาญ นิตตา : 093-1313-010

  • ฝ่ายวิชาการ : 085-870-7545

  • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน : 053-535-303 ,