Category: ไม่มีหมวดหมู่

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. …

Continue reading

Continue reading

SBY 6 STEPS

 download >> 6-STEPs-MODEL download >>แบบฟอ …

Continue reading

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน …

Continue reading

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนว …

Continue reading

ผลการเรียนดี รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการเรียนดี รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ปร …

Continue reading

ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา    ฝ่ายบริหารวิชาก …

Continue reading

Continue reading

ดาวน์โหลดไฟล์ กิจกรรมเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กิจกรรมเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ …

Continue reading

ภาพกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 Suanboon Educ …

Continue reading

Continue reading